Vietnamese-Speaking Community Engager (Kèm đây bản dịch tiếng Việt)

Job title: Vietnamese-Speaking Community Engager (Kèm đây bản dịch tiếng Việt)

Company: Mothers Out Front

Job description: Kết nối Cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha và các nhà tổ chức cao cấp ở California của hội để phát triển và tạo điều kiện cho… về khả năng khác nhau về thể chất, khuynh hướng tình dục, bản sắc giới tính, và mọi thế hệ. Có chủ động, có sáng tạo và làm…

Expected salary: $24 per hour

Location: San Jose, CA

Job date: Fri, 26 Feb 2021 00:04:31 GMT

Apply for the job now!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat With Me on Zalo