Trưởng phòng Thủ tục (yêu cầu kinh nghiệm Pháp chế BĐS)

Job title: Trưởng phòng Thủ tục (yêu cầu kinh nghiệm Pháp chế BĐS)

Company:

Job description: chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: BRG Group… chế BĐS) BRG Group Ngày cập nhật: 14/04/2021 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Cấp bậc: Quản lý Kinh nghiệm…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Thu, 15 Apr 2021 01:53:54 GMT

Apply for the job now!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat With Me on Zalo