Trưởng Phòng Kinh Doanh Tiền Tệ – HO Hà Nội

Job title: Trưởng Phòng Kinh Doanh Tiền Tệ – HO Hà Nội

Company:

Job description: môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị 6. Thực hiện các công việc do Giám đốc Khối phân công… Yêu Cầu Công Việc 1. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm: – Trình độ: tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Wed, 04 Aug 2021 22:18:02 GMT

Apply for the job now!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat With Me on Zalo