Trưởng phòng Hỗ trợ và Tư vấn Pháp lý – Khối Pháp chế

Job title: Trưởng phòng Hỗ trợ và Tư vấn Pháp lý – Khối Pháp chế

Company: TPBank

Job description: bộ của TPBank và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của TPBank. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo…, lập kế hoạch, tổ chức và phối hợp hành động. Kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng làm việc nhóm….

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Thu, 25 Mar 2021 08:19:32 GMT

Apply for the job now!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat With Me on Zalo