Trưởng Nhóm Truyền Thông Nội Bộ

Job title: Trưởng Nhóm Truyền Thông Nội Bộ

Company: Cong Ty Co Phan Vti

Job description: không khí làm việc trong công ty, tạo môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện và nhiều hoạt động phong trào Yêu Cầu Công…Mô Tả Công Việc – Chịu trách nhiệm đưa ra phương hướng hoạt động và định hướng phát triển của phòng truyền thông nội

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Sat, 10 Jul 2021 22:59:05 GMT

Apply for the job now!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat With Me on Zalo