Quản Lý Điều Hành Xưởng Than Hoạt Tính Toàn Cầu Xanh

Job title: Quản Lý Điều Hành Xưởng Than Hoạt Tính Toàn Cầu Xanh

Company:

Job description: . Thực hiện các yêu cầu công việc khác từ trưởng phòng kế hoạch. Yêu Cầu Công Việc Ngành nghề Quản lý điều hành Nơi làm…Vị trí tuyển dụng Quản Lý Điều Hành Xưởng Than Hoạt Tính Toàn Cầu Xanh Mô tả nội dung yêu cầu công việc Công ty than…

Expected salary:

Location: Ngô Quyền, Hải Phòng

Job date: Tue, 27 Apr 2021 00:44:20 GMT

Apply for the job now!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat With Me on Zalo