PGD Cau Giay] Retail Relationship Manager – Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân

Job title: PGD Cau Giay] Retail Relationship Manager – Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân

Company: Shinhan Bank

Job description: và chứng từ. Yêu Cầu Công Việc Minimum of 2-years working experience in banking, and at least 1 year similar… position with high network (MORTGAGE, CAR LOAN, PERSONAL LOAN) Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Thu, 01 Apr 2021 22:38:24 GMT

Apply for the job now!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat With Me on Zalo