Nhân Viên Tổng Đài Hòa Lạc – Thạch Thất – Hà Nội

Job title: Nhân Viên Tổng Đài Hòa Lạc – Thạch Thất – Hà Nội

Company: Cong ty Co phan Truyen thong Kim Cuong

Job description: động Viettel và các chương trình khuyến mãi cho khách hàng. – Không áp doanh số Thời gian làm việc: Theo ca luân phiên… Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30 Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30 Ca 3: Từ 22h đến 7h sáng (Ngày hôm sau) *** Địa điểm làm việc: Thôn…

Expected salary:

Location: Thạch Thất, Hà Nội

Job date: Sat, 24 Jul 2021 22:40:49 GMT

Apply for the job now!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat With Me on Zalo