Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường (Hà Nội, HCM)

Job title: Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường (Hà Nội, HCM)

Company: Ngan Hang Thuong Mai Co Phan Tien Phong (TPBank)

Job description: địa chỉ có liên quan đến khách hàng ( nơi có HKTT; nơi ở; nơi làm việc….); tiến hành làm việc với khách hàng theo quy định của… lượng. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát – Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt – Có sức khoẻ tốt…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Wed, 04 Aug 2021 22:49:49 GMT

Apply for the job now!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat With Me on Zalo