Nhân Viên Hành Chính Thu Mua (Hợp đồng – 6 tháng)

Job title: Nhân Viên Hành Chính Thu Mua (Hợp đồng – 6 tháng)

Company: Cong Ty TNHH Guyomarc’h Viet Nam

Job description: gia: Kiểm tra nội dung khai báo hải quan Khai báo kiểm dịch và kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu Theo dõi việc cấp… thất Phí tàu già Thông báo chỉ định tàu Bảo hiểm vận tải nội địa Hỗ trợ các thủ tục cấn trừ công nợ liên quan đến việc giải…

Expected salary: 8000000 – 15000000 per month

Location: Bình Dương

Job date: Thu, 25 Mar 2021 08:38:03 GMT

Apply for the job now!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat With Me on Zalo