Nhân Viêm Trực Tổng Đài [Line 1 9 8] Khu Vực Thạch Thất – Hà Nội

Job title: Nhân Viêm Trực Tổng Đài [Line 1 9 8] Khu Vực Thạch Thất – Hà Nội

Company: Cong ty Co phan Truyen thong Kim Cuong

Job description: , lắp, nói nặng giọng địa phương. – Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản. YÊU CẦU HỒ SƠ – Đơn xin việc. – Sơ… cho khách hàng. – Không áp doanh số, công việc văn phòng nhẹ nhàng không áp lực Thời gian làm việc: Theo ca luân phiên…

Expected salary: 5000000 – 7000000 per month

Location: Thạch Thất, Hà Nội

Job date: Wed, 28 Jul 2021 06:22:23 GMT

Apply for the job now!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat With Me on Zalo