Chăm Sóc Khách Hàng Mạng Viettel_ Thạch Thất – Hà Nội

Job title: Chăm Sóc Khách Hàng Mạng Viettel_ Thạch Thất – Hà Nội

Company: Cong ty Co phan Truyen thong Kim Cuong

Job description: , lắp, nói nặng giọng địa phương. – Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản. YÊU CẦU HỒ SƠ – Đơn xin việc. – Sơ… động Viettel và các chương trình khuyến mãi cho khách hàng. – Không áp doanh số Thời gian làm việc: Theo ca luân phiên…

Expected salary: 5000000 – 7000000 per month

Location: Thạch Thất, Hà Nội

Job date: Sun, 11 Jul 2021 00:53:57 GMT

Apply for the job now!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat With Me on Zalo