Cầu Giấy_Công ty IT Nhật_Tuyền GẤP Senior Java Developer_Lương ~2000$

Job title: Cầu Giấy_Công ty IT Nhật_Tuyền GẤP Senior Java Developer_Lương ~2000$

Company: Vieclam Bank

Job description: ・gRPC(Protocol Buffers) ・Docker ・Kubernetes ・MongoDB Yêu cầu về ngoại ngữ Quyền lợi Thời gian làm việc THÔNG TIN…Hà Nội Địa điểm Mức lương 3,000 USD 04/03/2021 – 18/04/2021 Mô tả ・Design, code and test system or product…

Expected salary:

Location: Cầu Giấy, Hà Nội

Job date: Sat, 06 Mar 2021 03:05:37 GMT

Apply for the job now!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat With Me on Zalo