Cầu Giấy/upto2000$] QA Manager cho công ty sản xuất thiết bị điện tử của Nhật

Job title: Cầu Giấy/upto2000$] QA Manager cho công ty sản xuất thiết bị điện tử của Nhật

Company:

Job description: thách bản thân ở một cơ hội mới. Đây là công việc dành cho bạn. Khác Giờ làm việc: 8:00 – 17:00 (Thứ 2 – Thứ 6) Nơilàm việc: Ha Noi Lương: Từ 1,200 USD đến 2,000 USD Ngày bắt đầu: Quyền lợi: Thưởng, đãi ngộ theo chế độ công…

Expected salary:

Location: Cầu Giấy, Hà Nội

Job date: Fri, 11 Dec 2020 23:26:58 GMT

Apply for the job now!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat With Me on Zalo