Cầu Giấy – HN] Abi Game Studio (Onesoft Jsc.) – Tuyển Dụng Video Editor

Job title: Cầu Giấy – HN] Abi Game Studio (Onesoft Jsc.) – Tuyển Dụng Video Editor

Company: Abi Games Studio – Cong Ty Co Phan OneSoft

Job description: Mô Tả Công Việc – Phối hợp với team content để lên concept, ý tưởng dựng video. – Thiết kế, cắt ghép các nội dung… thành một video hoàn chỉnh đảm bảo đạt yêu cầu. – Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận. Yêu Cầu Công Việc

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Fri, 12 Mar 2021 23:08:20 GMT

Apply for the job now!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat With Me on Zalo